Zoekverkeer verminderen met
Linked open parking data
Meer informatie

Het probleem

Ongeveer 30% van al het verkeer in een stad wordt veroorzaakt door zoekverkeer. Dit probleem proberen we op te lossen door het beter informeren van automobilisten. We doen dit aan de hand van open linked data die de gebruiker in staat stelt om real-time parkeerinformatie te consulteren. Op dit ogenblik wordt de data echter door de steden in verschillende formaten gepubliceerd en wordt historische data niet bijgehouden. Met ons project willen wij aantonen dat het anders kan!

De oplossing:

Linked Open Data

Er werd gekozen om één enkel formaat te selecteren: Linked Open Data

Real-time + historisch

Door de data bij te houden kunnen we niet enkel historische analyses uitvoeren maar ook voorspellingen worden hierdoor mogelijk. De data wordt ook real-time weergegeven.

Kostenefficiënt

Geen behoefte aan dure servers, de linked open data wordt bijgehouden in bestanden die hierna door de browser worden verwerkt. Dit zorgt ervoor dat de kost voor infrastructuur laag ligt, alsook de onderhoudskosten.

Flexibel

Onze oplossing is gemaakt met het oog om generisch te zijn. Hierdoor is het gemakkelijk om andere data te implementeren.

Hoe

De weg naar onze oplossing

  • The format mess

    Om dit stedelijk probleem van zoekverkeer op te lossen zijn we begonnen met het verzamelen van data van verschillende bronnen. Deze hebben we dan geherpubliceerd als linked open data. In de toekomst hopen we dat de data op deze manier wordt gepubliceerd door de bonnen zelf.

  • Het verzamelen

    Om de krachten van historische data aan te kunnen aantonen hebben gedurende enkele maanden data verzamelend. Door deze data op te slaan in bestanden zijn we erin geslaag om de infrastructuurkost laag te houden

  • Gebruik

    Om te kunnen bewijzen dat de browser in staat is om deze data te verwerken is er een proof of concept gemaakt. Deze vraagt de data op en gaat deze verwerken. Na het verwerken is hebben we besloten om de data te visualiseren. Hierdoor krijgt de gebruiker een indruk van de mogelijkheden van linked open data.

Proof of concept

Een webapplicatie die de kracht van linked open data illustreert

https://smartflanders-poc.netlify.com/

Meer informatie

De volgende links verwijzen naar pagina's met meer informatie

Proof of concept

Repository van het proof of concept

Back end

Repository van de back end

Deze website

Repository van deze website

Het team

De mensen die dit hebben mogelijk gemaakt

Pieter Colpaert

Coach

Israel Ketema Elefenh

Transport Scientist

Arne Gevaert

Developer

Thibault Lesuisse

Developer

Ruben Thys

Developer